محوطه پاسگاه پلیس راه مرند-تبریز، دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟