محوطه پاسگاه پلیس راه منطقه آزاد ارس، دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟