اتوبان تبریز-مرند، پل تقاطع نرسیده به پیست پیام، دید از مرند

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟