۵۰۰ متر مانده به پلیس راه تبریز-آذرشهر، دید از آذرشهر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟