اتوبان تبریز-مرند، پل تقاطع پیام، دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟