محوطه پاسگاه پلیس راه تبریز-بستان آباد، دید از تهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟