اتوبان تبریز-بستان آباد، پل یوسف آباد، دید از بستان آباد

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟