اتوبان تبریز-بستان آباد، پل تقاطع کرگان، دید از بستان آباد

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟