محوطه پاسگاه پلیس راه میانه-زنجان، دید از میانه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟