محوطه پلیس راه سراب-بستان آباد، دید از سراب

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟