محوطه پلیس راه سراب-بستان آباد، دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟