ولیعصر، توانیر، مقابل برج ارس، رفت به پل کابلی (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟