ولیعصر، توانیر، مقابل برج ارس، رفت به مجتمع اطلس (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟