ولیعصر، توانیر، مقابل برج ارس، رفت به مجتمع اطلس (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟