ولیعصر، توانیر، مقابل ائل ایستین، برگشت از ولیعصر (وسط)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟