محوطه پاسگاه پلیس راه مراغه-هشترود، دید از مراغه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟