میدان فهمیده، مقابل پارک بوستان، رفت به ولیعصر (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟