میدان فهمیده، مقابل پارک بوستان، رفت به ولیعصر (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟