خروجی اتوبان پاسداران، خیابان فخرنیا، مسیر رفت به اتوبان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟