میدان بسیج، مرزداران، لاین رفت به هتل مرمر، دید از نمایشگاه بین المللی (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟