محوطه پاسگاه پلیس راه مراغه-هشترود، دید از هشترود

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟