محوطه پاسگاه پلیس راه اهر-تبریز، دید از اهر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟