بازار، پل گرجیلر میدان نماز به سمت میدان دانشسرا وجه ۱

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟