بازار، پل گرجیلر، میدان دانشسرا به سمت میدان نماز (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟