بازار، ابتدای خیابان فردوسی، روبروی پاساژ مولانا

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟