بازار، پل دارایی، میدان دانشسرا به سمت میدان نماز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟