ابتدای پل کابلی مسیر رفت به افلاک نما و ائل گلی

بررسی اجمالی

بیلبورد دو وجهی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟