پل کابلی، مسیر رفت به ائل گلی

بررسی اجمالی

با بیلبوردها، تبلیغات شما به بُعد جدیدی از جلب توجه و تأثیر می‌پیوندد. این سازه‌های گرافیکی بزرگ، در نقاط حیاتی شهری نصب می‌شوند تا پیام‌ها و تصاویر شما را به چشمان هزاران نفر برسانند.
این بیلبورد دو وجهی است.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟