جاده ائل گلی، مقابل بیمارستان رازی، رفت به ائل گلی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟