جاده ائل گلی، مقابل بیمارستان رازی، رفت به پل کابلی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟