هتل مرمر، بسمت میدان بسیج، نرسیده به نمایشگاه بین المللی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟