پل کابلی تقاطع ولیعصر، مسیر رفت از ولیعصر

بررسی اجمالی

بیلبوردها از طریق تصاویر بزرگ و متون کوتاه، اطلاعات را به سرعت و با تأثیر به مخاطبان منتقل می‌کنند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که بیلبوردها یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی در فضای عمومی باشند. همچنین به عنوان یک راهکار قوی برای افزایش آگاهی عمومی و جذب مشتریان به حساب بیایند.
این بیلبورد سه وجهی است.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟