زیرگذر توانیر، مقابل گلپارک، برگشت از ولیعصر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟