هتل مرمر ، مسیر نمایشگاه بین المللی

بررسی اجمالی

این بیلبورد دو وجهی است.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟