تقاطع سردرود، مقابل جاده پالایشگاه، رفت به تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟