اتوبان کسایی، پنجمین بیلبورد خروجی لاله، رفت به ارومیه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟