اتوبان کسایی، اولین بیلبورد ۱ کیلومتر مانده به ورودی وادی رحمت، رفت به تهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟