اتوبان کسایی، دومین بیلبورد ۵۰۰ متر مانده به وادی رحمت، رفت به تهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟