اتوبان کسایی، سومین بیلبورد ورودی وادی رحمت، ۲۰۰ متر مانده به وادی رحمت، رفت به تهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟