اتوبان کسایی، چهارمین بیلبورد ورودی لاله، ۱۰۰ متر بعد از خروجی وادی رحمت، رفت به تهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟