اتوبان کسایی، پل مقابل ائل گلی، رفت به ارومیه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟