اتوبان کسایی، پل مقابل ائل گلی، رفت به تهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟