اتوبان کسایی، مقابل پمپ بنزین افتخاری، رفت به ارومیه (وسط)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟