بزرگراه مدرس شمال به جنوب، نبش ورودی ظفر

بررسی اجمالی

جزئیات

  • شناسه:
    tehran-2
  • ابعاد تابلو:
    46 متر مربع
  • نوع تبلیغ:

اطراف این مکان چیست ؟