بزرگراه مدرس جنوب به شمال، تقاطع خیابان ظفر

بررسی اجمالی

جزئیات

  • شناسه:
    tehran-4
  • ابعاد تابلو:
    ۵۵ متر مربع
  • نوع تبلیغ:

اطراف این مکان چیست ؟