خیابان آزادی ، زیرگذر نصف راه ، رفت به راه آهن

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟