خیابان آزادی ، زیرگذر نصف راه ، برگشت از راه آهن

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟