خیابان آزادی، زیر گذر چهار راه لاله

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟