جاده ائل گلی، مقابل هتل شهریار

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟