چایکنار، زیرگذر منصور، رفت به آبرسان

بررسی اجمالی

جزئیات

  • شناسه:
    tabriz-562
  • ابعاد تابلو:
    ۲.۵ ×‌ ۱۰
  • نوع تبلیغ:

اطراف این مکان چیست ؟